Zonnepark Telgenbos in Heino goede zaak of niet?

Het zal niemand ontgaan zijn, er is een initiatief om een zonnepark aan te leggen in het Telgenbos. Dat roept positieve maar zeker ook tegenreacties op. Aan het bestuur van PB Heino is gevraagd, wat wij van dit initiatief vinden? Wel, wij zien dit initiatief als onderdeel van de grote opgave van de energietransitie voor Heino.

De gemeente vraagt naast energiebesparing om in Heino

  • 12,1 ha zonnepanelen op de daken aan te brengen, al aanwezig 1.2 ha dus nog 10,9 ha te gaan
  • Plus 19 ha aan zonnepanelen op parken (of 2 grote windturbines of biomassa centrales.

Vanwege deze opgave vinden we het belangrijk dat er initiatieven zijn van inwoners en bedrijven om energie te besparen door zonnepanelen op hun daken te leggen. Ook zijn we ook blij met een initiatief om een zonnepark aan te leggen. Maar ieder initiatief heeft zijn voor- en nadelen. Zo ook dit initiatief.

Plaatselijk Belang Heino is er voor alle inwoners van Heino, voor degenen die het initiatief steunen, voor degenen die het anders willen of helemaal niet willen. Voor ons is het belangrijk dat alle inwoners van Heino goed geïnformeerd worden. Niet alleen degenen die in de directe omgeving wonen. Er moet ruimte zijn voor het stellen van vragen, om met ideeën en suggesties te komen en om argumenten uit te wisselen. Niet alleen via een webinar, maar ook per mail, brief etc. En vervolgens alle reacties en antwoorden transparant publiceren op de website van de intiatiefnemers zodat iedereen goed geïnformeerd is.

Vervolgens is het aan de initiatiefnemer om te bepalen of het plan, al dan niet het aanpast ingediend wordt bij de gemeente.

Vervolgens beslist de gemeente op basis van de argumenten en de afspraken die gemaakt zijn of de aanvraag een goede bijdrage levert aan de opgave van de energietransitie in Heino en of dit passend Vervolgens kan dan besloten worden onder welke voorwaarden een vergunning wordt verleend.

Wat we als Plaatselijk Belang belangrijk vinden is dat we respectvol met elkaar omgaan, met degenen die hun nek uitsteken, met degenen die het anders willen of ertegen zijn. Wij gaan ervan uit dat alle inwoners een leefbaar Heino willen nu en in de toekomst. Over de wijze van hoe wij dat moeten bereiken verschillen de meningen. Over deze verschillende meningen moeten we met elkaar het gesprek aan gaan en kijken hoe we hier samen uit komen.

Bestuur PB Heino, 14 april 2020

Contact:  info@pbheino          pbheino