Veilig oversteken in het centrum Heino

Het centrum van Heino is een levendige plek. Maar voor voetgangers is het oversteken rondom de kerk soms lastig. Het is niet duidelijk waar je kunt oversteken en er is soms slecht zicht op naderende auto’s. Vooral voor ouderen kan dit een belemmering zijn om erop uit te gaan, ze zien er tegenop. Daarom was er vanuit de ouderen, de Ouderenbond en de politiek de vraag of er veilige zebrapaden kunnen komen.

De gemeente heeft samen met Ouderenbond en Plaatselijk Belang Heino ter plaatse bezien wat er mogelijk is. Gezamenlijk zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

De oplossing is geen zebrapaden, maar oversteekplekken maken op alle kruisingen rond de kerk, met de volgende kenmerken.

  • Logische plek voor voetgangers
  • Voetgangers en auto’s moeten goed zichtbaar zijn
  • Plek wordt via bestrating herkenbaar gemaakt, voor zowel automobilist als voetganger
  • Bij oversteekplaatsen is er geen hoogteverschil tussen de straat en het voetgangersgebied. Het moet gemakkelijk zijn voor kinderwagen, rolstoel en rollator.

De gemeente gaat dit uitwerken en een kostenplaatje opstellen. Daarna komt ze terug met voorstellen voor verder overleg met diverse betrokkenen.
We houden u op de hoogte.