’t Nijenhuis weer twee richtingsverkeer

De gemeente Olst-Wijhe heeft voor ’t Nijenhuis de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd in een weg voor eenrichtingsverkeer. Naar aanleiding van geruchten dat de tijdelijke wijziging wel eens de voorloper zou kunnen zijn van een permanente wijziging heeft Plaatselijk Belang Heino contact gezocht met de gemeente.

Na de kap en aanplant van de nieuwe bomen was de grond van de bermen zacht en instabiel en dat leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties. Daarom heeft de gemeente besloten tot tijdelijk eenrichtingsverkeer om de gelegenheid te geven tot herstel van de bermen (het inklinken en verdichten van de grond). Na 4 maanden hoopt de gemeente Olst-Wijhe dat de grond voldoende stabiel is en bij passerende voertuigen de wieldruk aankan. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan zal de gemeente nagaan wat voor maatregelen alsnog nodig zijn. De gemeente heeft toegezegd dat de omwonenden en Plaatselijk Belang Heino daarbij betrokken worden. PB Heino vindt handhaving van het verkeer in twee richtingen een belangrijk punt. De effecten van de omleiding van het verkeer op het omliggende wegennet (o.a. Bendijksweg en Rozendaelseweg) en bereikbaarheid van Museum De Fundatie voor de buurtbus in de zomerperiode spelen daarbij een belangrijke rol.