Sportraad Heino

Vooraankondiging

Sportief gezond Heino, rol sporthal Hoogerheijne in 2025, themabijeenkomst 28 september.

Op 28 september wordt er een bijeenkomst georganiseerd met als thema “sportief gezond Heino rol sporthal Hoogerheijne  2025”.

Aanleiding zijn de gesprekken over de toekomst van Hoogerheijne, de beheervorm.  Belangrijker vonden we de vraag, wat is de behoefte qua gebruik de komende jaren en is aanpassing of nieuwbouw gewenst om dat mogelijk te maken?

Het slechte nieuws is dat de bevolking ontgroent en vergrijst, het goede nieuws is dat alle leeftijdsgroepen steeds meer actief zijn met een gezonde levensstijl. Daarbij past voldoende beweging en sport. Dat vraagt wel nieuwe vormen van sporten, aangepast sporten, sport met een grote funfactor, sociaal contact. Voor veel sporten is de jeugd aangewezen op Raalte of Zwolle. Met name de meer individuele sporten en contactsporten ontbreken in Heino. Veel kleine kernen lukt het om het sportaanbod te verbreden door zelf het initiatief te nemen, dat moet ook in Heino kunnen.

De vraag is: wat is nu en in te toekomst in Heino de behoefte en hoe geef je ruimte aan initiatieven?

Qua accommodatie binnensporten is het de vraag of sporthal Hoogerheijne niet te groot wordt in de toekomst of dat er juist meer behoefte is aan kleinere ruimtes. Is er behoefte aan ruimte voor commerciële verhuur als een van de financiële dragers, eventueel op termijn het sportcafé naar de begane grond of..?  Als veel veranderingen nodig zijn, is dan vervanging niet een betere optie, op deze plaats?

De vraag is wat voor nieuwe activiteiten  zoeken  ruimte en kan dat in Hoogerheijne? Hoe zorgen we dat Hoogerheijne toekomstbestendig is?

Op 28 september willen we met sportverenigingen, oudere- en jongerenorganisaties, sportscholen, fysiotherapeuten,  sportbedrijf, exploitanten van sportaccommodaties etc. in gesprek om in te gaan op de toekomst van sport en bewegen en de 2 kernvragen.

Noteer deze datum, in september ontvangt u nadere informatie.

Organisatie: Plaatselijk Belang Heino, Sportraad Heino en overleggroep Hoogerheijne.

Opmerkingen, nadere info: Sportraad Heino,
Rob Hoppen 0572-391410           email:   r.hoppen@planet.nl
Cor van Gasteren 06 23288929 email:    gastc@hotmail.com