PB Heino maakt zich opnieuw grote zorgen over de verzelfstandiging van de sporthal Hoogerheyne.

Voor de raadsvergadering van 13 juli j.l. heeft PB Heino al aangegeven dat zij zich zorgen maakte over de financiering van de nieuwe sporthal. Het convenant omtrent de overname van de sporthal blijkt echter niet gewijzigd. Daardoor zijn onze zorgen helaas niet weggenomen, eerder versterkt.

In deze Raadsvergadering geeft de wethouder aan dat de nieuwe sporthal welke over 10 jaar moet zijn gerealiseerd naar verwachting tussen de 3,5 tot 5 miljoen euro gaat kosten. De wethouder zegt toe dat de Gemeente Raalte hiervan 1,7 miljoen euro zal bijdragen. Het tekort van een slordige 1,5 tot 2,5 miljoen ziet hij als een probleem voor het dorp Heino. Door de verzelfstandiging door te zetten zal in Heino dit bedrag zelf bij elkaar geschraapt moeten worden. Wel geeft de wethouder nog aan dat de gemeente nog ondersteuning zal bieden bij het werven van fondsen en subsidies, met andere woorden wij voelen ons eigenlijk niet meer verantwoordelijk.

SSH die de sporthal van de gemeente in deze constructie overneemt, wordt daarmee verantwoordelijk voor de financiering  van de nieuwe sporthal. De stichting welke slechts bestaat uit drie 3 personen,  krijgt daarmee wel een heel grote stempel op het sporten in Heino. Met de inzet van de leden van de sportclubs als vrijwilligers, kan in tien jaar niet een reservepot van tenminste 1,5 miljoen euro worden opgebouwd.

PB Heino vraagt zich dan ook af of deze constructie dan wel strategisch de beste keuze is. De constructie zoals bij de Tippe, waarbij de stichting alleen de exploitatie gaat draaien lijkt dan veel meer voor de hand te liggen. De voordelen voor de sportclubs blijven bestaan, het risico van het onderhoud blijft bij de Gemeente. Nu de wethouder en de politieke partijen herhaaldelijk hebben aangegeven dat in Heino gewoon een gelijkwaardige sporthal dient te komen, is de financiering van deze gelijkwaardige nieuwe sporthal ook een taak van de Gemeente in plaats van het probleem van de inwoners van Heino (zij wonen toch ook in de Gemeente Raalte).

Daarom zijn we als PB Heino ook van mening dat het convenant in de huidige vorm door SSH niet moet worden getekend. Om deze redenen heet PB Heino de SSH uitgenodigd voor nadere besprekingen voordat de ondertekening van de verzelfstandiging van de sporthal plaatsvindt.

 

David Godeschalk

Plaatselijk Belang Heino