Spitsverkeer Berkendijk loopt spuigaten uit!

Bewoners langs de Berkendijk en Hogebroeksweg hebben bij Plaatselijk Belang Heino aan de bel getrokken. Ze willen maatregelen om de onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Minder auto”s en een lagere snelhied is het doel.

dinsdag 14 januari hebben een aantal bewoners en de gemeente op initiatief van PB Heino om tafel gezeten. De bewoners hebben hun ervaringen gedeeld en aangevuld met de cijfers van de gemeente. Dit gaf een verontrustend beeld van het verkeer. De route Berkendijk en Hogebroeksweg wordt gebruikt als sluiproute naar o.a. Lemelerveld en via de Raarhoeksweg naar Raalte Noord. De laatste jaren ervaren de bewoners een explosieve toename van het aantal auto’s tijdens de spits. Bovendien zijn er snelheden gemeten van ruim boven de toegestane maximum-snelheid van 60 km per uur. De gevolgen: een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, ongelukken, hinder voor omwonenden, schade aan bermen en groen, dode dieren etc. Een van de bewoners schets via dit filmpje zijn ervaringen en ideeën.. https://www.youtube.com/watch?v=AicDQqptpnI&feature=youtu.be

Wat kun je doen op de N35 zodat minder auto’s de sluiproute gebruiken. Bewoners en gemeente hebben samen mogelijke maatregelen in beeld gebracht. Met als resultaat een overzicht van eenvoudige maar ook lastige ingrepen om ervoor te zorgen dat er niet harder dan 60 km per uur wordt gereden en het daarmee veiliger wordt voor alle verkeersdeelnemers. Als voorbereiding voor de volgende bijeenkomst zet de gemeente alle mogelijke maatregelen op een rij. Samen met deskundigen en wegeigenaren wordt bekeken welke maatregelen het meest noodzakelijk en gewenst zijn.