Skatebaan Heino

Skatebaan Heino

Begin 2014 is er een initiatief gestart voor een Skate- en speelvoorziening in Heino.

Na het binnenhalen van de benodigde handtekeningen heeft de gemeente Raalte een locatie aangewezen binnen het dorp. Een eerste bijeenkomst is gehouden om de omwonenden te informeren. Daarna volgden enkele sessies met de betrokken wethouder en projectleider. Hieruit is naar voren gekomen dat voorgestelde locatie bij de omwonenden op verzet stuit. Op hun verzoek heeft de gemeente andere locaties geïnventariseerd en beoordeeld. Vooralsnog lijkt daar nog geen geschiktere locatie tussen te zitten. De gemeente heeft e.e.a. nu in overweging genomen en zoekt naar een passende oplossing, waarbij rekening gehouden dient te worden met ruimtelijke inpassing, beoogde doelgroep, bereikbaarheid en draagvlak.

Skatebaan plaatje