Resultaat verkeersenquête Vlaminckhorstweg is bekend

De enquête die is gehouden onder aanwonende, omwonende en andere betrokkenen naar de verkeersveiligheid van de Vlaminckhorstweg heeft veel informatie opgeleverd. De enquête is 227 maal ingevuld.

Van de aanwonenden vindt 75% dat het buiten de bebouwde kom onveilig is voor wandelaars en fietsers. Van de omwonende (zoals Markstraat, Sterappel, de Haere en Lemelerveldseweg tot het viaduct) vindt 50% het onveilig voor wandelaars en fietsers. Van de overige digitale invullers voornamelijk voornamelijk uit de De Veldhoek en Averheino vindt 34% het onveilig voor wandelaars en 25% onveilig voor fietsers buiten de bebouwde kom. Bovenstaande ervaring is ook van toepassing voor wandelaars en fietsers binnen de bebouwde kom, alleen liggen daar de percentages lager. Fietsers ervaren de Vlaminckhorstweg binnen de bebouwde kom het meest onveilig. Vrijwel alle ingeleverde enquêtes bevatten onder het kopje “overige opmerkingen” adviezen over mogelijk te nemen maatregelen. Deze adviezen worden als zodanig meegenomen.

Op basis van de resultaten zal de werkgroep in gesprek gaan met de gemeente over te nemen maatregelen.

De resultaten van de enquête zijn hier te bekijken: Vlaminckhorstweg resultaten