Raad op pad. Kom ook!

4 APRIl:

Jaarvergadering Plaatselijk Belang    en     Heino in gesprek met de gemeenteraad

Wilt u dit jaar niet alleen in gesprek met Plaatselijk Belang over de uitdagingen en kansen die u ziet voor uw dorp? Maar ook in gesprek met de gemeenteraad? Dan is dit jaar uw kans om wat u belangrijk vindt voor Heino te pitchen en te bespreken met de Gemeenteraad.

 

Jaarvergadering

Dinsdagavond 4 april zal Plaatselijke Belang Heino de avond starten met haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke onderwerpen als de financiën en de bestuurssamenstelling wordt verslag gedaan van de onderwerpen uit het afgelopen jaar.

 

In gesprek met de gemeenteraad

Na de jaarvergadering zal burgemeester Martijn Dadema u in een informele setting begeleiden in een interactieve avond. Waarin de raadsleden met u in gesprek gaan over alles wat leeft en speelt in Heino. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

 

De raad op pad
De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA. Tijdens de bijeenkomst in Mariënheem pitchte de elfjarige Tijs zijn idee, zijn pitch is te bekijken onder de volgende link: https://youtu.be/IBfME1wOot8.

 

Waar kunt u over pitchen?

Over uw rol als mantelzorger, over onderwerpen die leven in uw straat of verdere omgeving, over een succeservaring die u als voorbeeld wilt delen met anderen. Of een uitdaging die u samen met de gemeente wilt aangaan. Breng dit onder de aandacht en ga erover in gesprek met de gemeenteraad.
Locatie
De bijeenkomst is op dinsdag 4 april aanstaande in Dorpshuus Heino, Marktstraat 7 in Heino.

Programma

19.00-19.15 uur             Inloop
19.15-19.45 uur             Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heino.

Bespreking voortgang 2016, financiën, bestuurssamenstelling.

19.45-20.00 uur            Pauze

20.00-21.30 uur             De Raad op Pad

Welkom door burgemeester Martijn Dadema.
Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp.
Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitches.

21.30-22.00 uur            De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle
aanwezige inwoners uit Heino. Aan het eind van de bijeenkomst informeert
de voorzitter u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de
ingebrachte onderwerpen.

22.00 uur                      Informele afsluiting met een drankje.

 

Opgeven om te spreken
Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.