Privacyverklaring

Plaatselijk Belang Heino  is een onafhankelijke vereniging van en voor inwoners uit Heino. Het doel van de vereniging is: “bevordering van de leefbaarheid van het dorp Heino en een klankbord zijn van en naar het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen en suggesties uit de bevolking”.

Via onze website bieden wij informatie en diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

  • We vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
  • We beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bijvoorbeeld standaard gegevens voor de ledenadministratie en meer specifiek voor activiteiten, subsidies etc. Wanneer wij meer uitvragen dan standaard, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming
  • We eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • We jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij jouw gegevens delen, dan maken we afspraken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • We nemen passende beveiligingsmaatregelenom jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde eisen we ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, zoals de bank;
  • Je ten alle tijden het recht hebt om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via cor@pbheino.nl .