PB Heino in overleg met college over parkeren station Heino

Als je met de trein wilt en afhankelijk bent van de auto voor het voortransport, dan heb je een probleem in Heino. Er is namelijk te weinig plek om je auto kwijt te kunnen. Er zijn 36 parkeerplaatsen, maar er staan regelmatig 50 auto’s geparkeerd. Een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen is nodig. Reizigersorganisatie Rover schat dat op langere termijn een aantal van 100 parkeerplaatsen past bij een station als Heino.

Ook andere partijen hebben hun zorg geuit en vragen de gemeente om in actie te komen richting Prorail.

Op 26 november zal bestuur Plaatselijk Belang Heino dit punt aankaarten bij het college en horen wat voor acties de gemeente onderneemt en gaat ondernemen. U hoort van ons!