PB Heino discussieert mee over zonneparken

Het wordt steeds duidelijker: Nederland staat voor een grote verandering qua energieopwekking. Dat biedt kansen, zo ook voor ondernemers die (windmolens en) zonneparken willen realiseren. Willen we dat? Hebben we een keuze? En hoe doen we dat op een goede manier?

 

 Op 9 oktober heeft PB Heino deelgenomen aan de discussieavond georganiseerd door de gemeente Raalte over criteria voor zonneparken. Het viel ons op dat er nog veel onduidelijk is over hoeveel hectare er moet komen. En het gaat niet alleen over grote zonneparken, maar ook over andere maatregelen op het gebied van duurzame energie. Er zijn nog meer vragen dan antwoorden.

PB Heino stelt daarom voor om eerst zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de opgave. En raadt de gemeente aan om alle mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Maatregelen op het gebied van duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder. Dan wordt een beter gesprek met de inwoners van Raalte mogelijk over noodzaak en voorwaarden, de te maken keuzes door de Raad en uitvoering van het beleid door college van B&W. Voor zonne-energie kan een zonneladder een goed hulpmiddel zijn: