Commissies

Commissies Plaatselijk Belang
Om verdieping mogelijk te maken kent de vereniging de volgende commissies.


Commissie ruimtelijke ordening.
Commissie sport, welzijn en zorg.
Commissie groen en duurzaamheid.