Commissies

Commissies Plaatselijk Belang
Om verdieping mogelijk te maken kent de vereniging de volgende commissies.


Commissie ruimtelijke ordening.
Leden: David Godeschalk en Cor van Gasteren

Werkveld van de commissie omvat ruimtelijke ordening, woningbouw, economie (bedrijven, detailhandel) en infrastructuur.

 

Commissie sport, welzijn en zorg.
Leden Ria Hagenvoort en Jannie van de Kolk – Eikenaar.

Werkveld van de commissie omvat sport, welzijn en zorg. Betreft accommodaties, voorzieningen en activiteiten.

 

Commissie groen en duurzaamheid.
Leden Jos Wigger en Jan Nij Bijvank.

Werkveld van de commissie omvat landschap, natuur, recreatie en duurzaamheid. Gaat zowel om landelijk gebied als de kernen.

 

Wilt u contact over een onderwerp, benader dan één van onze bestuursleden of mail naar info@pbheino