Commissies

Commissies Plaatselijk Belang
Om verdieping mogelijk te maken kent de vereniging de volgende commissies.


Commissie ruimtelijke ordening.
Leden: Cor van Gasteren

Werkveld van de commissie omvat ruimtelijke ordening, woningbouw, economie (bedrijven, detailhandel) en infrastructuur.

 

Commissie sport, welzijn en zorg.
Leden: Ria Hagenvoort

Werkveld van de commissie omvat sport, welzijn en zorg. Betreft accommodaties, voorzieningen en activiteiten.

 

Commissie groen en duurzaamheid.
Leden: Jos Wigger

Werkveld van de commissie omvat landschap, natuur, recreatie en duurzaamheid. Gaat zowel om landelijk gebied als de kernen.

 

Wilt u contact over een onderwerp, benader dan één van onze bestuursleden of mail naar info@pbheino