Onderzoek naar Parallelverbinding langs N35 in Heino

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een parallelverbinding langs de N35 via het industrieterrein. Plaatselijk Belang Heino had de gemeente gevraagd de mogelijkheden te bezien als onderdeel van de uitbreiding van het industrieterrein. 

Door het dorp gaat veel zwaar verkeer; vrachtauto’s en landbouwverkeer. Verkeer van en naar Lemelerveld gaat via de Zwolseweg en de Van de Capellenweg. Landbouwverkeer dat geen gebruik kan maken van de N35 gaat noodgedwongen door het centrum van Heino. Inwoners ervaren de hinder en de veiligheid van de kwetsbare fietsers is in het geding. Een parallelverbinding via het industrieterrein kan de kern van Heino ontlasten van zwaar verkeer.

Plaatselijk Belang Heino heeft de gemeente ook gevraagd de diverse  belanghebbenden zowel ondernemers als inwoners te betrekken bij het onderzoek.