Knelpunten laden en lossen in centrum Heino

Het laden en lossen van vrachtauto’s die op de rijbaan staan in het centrum van Heino levert gevaarlijke situaties op. Plaatselijk Belang Heino heeft de ondernemers en de gemeente gevraagd dit op te lossen.

De wegen zijn er vol van; vrachtwagens en bestelbusjes die goederen ophalen en bedrijven gaan bevoorraden. Ook in het centrum van Heino staan geparkeerde vrachtwagens en bestelbusjes. De grote supermarkten hebben speciale laad- en losplaatsen. Maar als chauffeurs dat lastig vinden en toch op de rijbaan parkeren, dan levert dat gevaarlijke situaties op. Naar aanleiding van berichten van inwoners hebben we de betreffende winkels (AH en Budget Food) benaderd met het verzoek maatregelen te nemen. AH was al bezig in overleg met de gemeente om te zorgen dat de chauffeurs de laad- en losplaats correct gebruiken. Budget Food heeft onmiddellijk gereageerd. Zij hebben maatregelen genomen en personeel geïnstrueerd, zodat de vrachtwagens naast de rijbaan laden en lossen.

Maar het blijft lastig, niet iedere chauffeur volgt de aanwijzingen even goed op, niet iedere chauffeur spreekt en leest Nederlands, dus het vraagt continue aandacht van de ondernemer met zijn personeel. Het kan dus toch een keer niet goed gaan.

Naast de supermarkten zijn er rond de kerk ook andere bedrijven die bevoorraad worden en niet beschikken over een eigen los en laadplaats. Samen met gemeente en ondernemers zullen we zoeken naar een zo goed mogelijke, veilige oplossing.