Jaarverslag Plaatselijk Belang Heino

Woensdagavond 13 april was de jaarvergadering van PB Heino. In deze vergadering is een verslag gegeven van de werkzaamheden die het bestuur het afgelopen jaar voor Heino heeft uitgevoerd.

Afgelopen jaar zijn de vrijwilligers onder meer bezig geweest met de volgende onderwerpen;
Hart voor Heino, Woonvisie, Bibliotheek, de Tippe, Glasvezel buitengebied. Voor het volledige verslag klik hier.

Ook is aangegeven welke gelden voor aankomend jaar weer zijn toegezegd in het dorp;

  • Kampeerweekend de Tippe              €    625,-
  • Verbouwing de Tippe                         € 2.500,-
  • Heino Waakt                                        €    500,-
  • Dorpsboomgaard                                € 2.500,-
  • Bankjes Kerkhoven + Boomgaard   € 1.000,-

En dit alles voor de jaarlijkse vaste contributie van 5,- euro.

Ook hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee bestuursleden. Tonny Keizer en Antoon Claassen. Beiden hartstikke bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Inmiddels hebben zich bij het bestuur weer twee nieuwe kandidaten aangemeld. Ria Hagenvoort heeft plaatsgenomen in het bestuur. Ook Yvon van Eerten heeft zich tijdens de vergadering gemeld voor het bestuur.

Namens de Gemeente was de wethouder Wout Wagenmans aanwezig, hij heeft de lastige vragen van de aanwezige leden mogen beantwoorden.

Na het officiële deel van de vergadering, vond de thema bijeenkomst plaats over veiligheid.

Namens het Bestuur van PB Heino

David Godeschalk, voorzitter

20160413_194034 20160413_200905  Wout Wagenmans20160413_203951      IMG_0833 IMG_0837 Afscheid van Tonny en Antoon20160413_205259ex-inbreker aan het woord20160413_21345320160413_213406