Jaarverslag 2016

 

Bestuur

Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Tonny Keizer en Antoon Claassen (penningmeester). Ria Hagevoort is het bestuur komen versterken, Jannie van der Kolk en Niels Wessels zijn herkozen. Niels heeft het penningmeesterschap overgenomen van Antoon waardoor een vacature voor het secretariaat is ontstaan. Inmiddels hebben we gelukkig een kandidaat voor deze functie.

 

Hart van Heino

Nadat eind 2015 het verbouwde gemeentehuis is geopend, is in 2016 de ruimte eromheen opnieuw ingericht. In juni is het nieuwe marktplein feestelijk geopend en is het project afgerond!

 

Inbraakpreventie

Heino Waakt is gestart met Whatsapp groepen ter preventie van inbraken. Plaatselijk Belang heeft een bedrag beschikbaar gesteld om gemaakte kosten voor de website en dergelijke te betalen.

Tijdens de ledenvergadering heeft ex-inbreker Evert Jansen een presentatie gegeven. Vooraf is hij door Heino gelopen en heeft foto’s gemaakt van verschillende inbraakgevaarlijke situaties. De levendige presentatie van Evert heeft bij veel mensen de ogen geopend. Aansluitend heeft Heino Waakt zich gepresenteerd.

 

Woningbouw

De beschikbare woningbouwlocaties worden in snel tempo volgebouwd. Op het Kiezebos zijn nog enkele kavels vrij voor vrijstaande woningen en de Wevershof is voor deze doelgroep in de verkoop gegaan. De starterswoningen aan de Zwolseweg waren in zeer snel verkocht. In het begin van het jaar hebben we ons intensief bezig gehouden met de nieuwe woonvisie. Omdat er met name voor starters op dit moment geen nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn en er weinig bestaande woningen in de goedkopere klasse te koop staan heeft Plaatselijk Belang in november in samenwerking met het Dorpshuus een politiek café georganiseerd over woningbouw. De uitkomsten hiervan worden op dit moment gebruikt in gesprekken met de gemeente.

 

Promotie

Afgelopen jaar is onze website vernieuwd. Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij de opening van Hart van Heino en op de Donderse markt tijdens de pompdagen om nieuwe leden te werven. David heeft een interview gegeven in Hoezo Heino.

 

Investeringen in het dorp

In 2016 zijn banken aangeschaft voor de beide begraafplaatsen, is een bijdrage geleverd aan de verbouwing van de kiosk van de Tippe en de dorpsboomgaard. Omheining heeft een bijdrage gekregen voor een beregeningsinstallatie bij het Allegaardje.

 

Overig

Naast bovengenoemde aandachtspunten uit het jaar 2016 is Plaatselijk Belang ook met het volgende actief geweest:

  • Vanuit de commissie Accommodaties & Voorzieningen zijn we betrokken bij de Sportraad en Vrienden van de Tippe en werken we samen met de winkeliersvereniging om bij de gemeente de Retaildeal voor elkaar te krijgen. Deze deal staat voor het ontwikkelen van een visie/aanpak om dorpskernen voor winkeliers en publiek aantrekkelijk te houden.
  • Onveilige verkeerssituaties bij de Boni, Zwolseweg/Van der Capellenweg en Stationsweg.
  • De veranderingen langs de N35

 

Plaatselijk Belang Heino blijft zich ook in het jaar 2016 weer inzetten voor de belangen van alle inwoners van Heino en werkt met hen en alle organisaties en verenigingen samen aan een mooi en leefbaar dorp!

 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Heino

Niels Wessels, secretaris