Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Bestuur

In het jaar 2015 is het bestuur van Plaatselijk Belang Heino 9 keer bijeengeweest. Het Dorpshuus is gekozen als nieuwe vergaderlocatie. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen zijn verschillende overlegmomenten geweest met organisaties in het verenigingsleven, de politiek, ondernemers en bewoners van Heino.

 

Het jaar 2015

 

Ledenvergadering

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 11 maart zijn de plannen voor Hart van Heino gepresenteerd. Wilfried Jansen of Lorkeers neemt afscheid als secretaris. In zijn plaats komt Charissa Bos het bestuur versterken. David Godeschalk en Jos Wigger worden herkozen.

 

Hart voor Heino

In 2015 is het oude gemeentehuis verbouwd zodat er 13 appartementen ontstaan zijn. Op 19 december is het complex officieel geopend. In 2016 wordt de omgeving, waaronder het marktplein, opnieuw ingericht.

 

Inbreidingslocaties

Er is dit jaar veel gebeurt op het gebied van de verschillende inbreidingslocaties. De geplande woningen op het terrein van KeukenXpert staan in de verkoop, de bouw van het nieuwe pand voor de Boni en Ten Bolscher vordert gestaag en ook bij de Mariaschool wordt inmiddels hard gewerkt. Op de locatie Garage van Dijk zijn nog steeds geen ontwikkelingen en de verpaupering zet door. Door de aanstaande verhuizing van Boni en de verhuizing van Kruitvat naar de marktstraat ontstaat leegstand in de dorpsstraat. Plaatselijk Belang zal het komende jaar aandacht geven aan deze locaties.

 

Dorpsboomgaard

Samen met Stichting Duurzaam Heino wordt er een dorpsboomgaard ontwikkeld op en nabij locatie Slotman. Een projectontwikkelaar heeft plannen voor woningbouw op deze locatie en daaromheen zal een uitloopgebied in de vorm van een dorpsboomgaard worden gerealiseerd. Met inheemse soorten, waaronder plukfruit, en een goede toegankelijkheid zal de boomgaard een groene aanwinst worden voor het dorp. In het komende jaar zal dit plan zijn definitieve vorm krijgen.

 

Zwembad De Tippe

Door veranderingen binnen het sportbedrijf, en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen, is er bij het zwembad zichtbaar iets veranderd. Mede door de actieve rol van ‘vrienden van de Tippe’ is er een groot aantal vrijwilligers gemobiliseerd om de personele bezetting op te vangen. Daarnaast worden meerdere Heinose activiteiten georganiseerd en is het volleybaltoernooi terug op de oude locatie. Op dit moment wordt er een beachvolleybalveld gerealiseerd op de ligweide. Hierdoor heeft het zwembad zijn belangrijke functie voor het dorp kunnen behouden en lijkt een mooie toekomst voorlopig veiliggesteld.

 

Glasvezel buitengebied

Na een intensieve periode van voorbereiden zal, bij voldoende deelname, in 2015 het buitengebied worden aangesloten op glasvezel. De inwoners van het buitengebied krijgen dan dezelfde voorzieningen op het gebied van internet, telefoon en televisie als de mensen in de kern.

Samen met SallandGlas wordt dit project verder uitgerold.

 

Overig

Naast bovengenoemde aandachtspunten uit het jaar 2013 is Plaatselijk Belang ook op andere vlakken actief geweest:

o   Met de plaatselijke sportverenigingen is een sportraad opgericht, dat het onderlinge samenwerking versterkt en de gezamenlijk belangen verwoord richting de gemeente.

o   Uitbreiding van de fietsenstalling bij het NS-station, uitvoering medio 2015.

o   Ondersteuning van lokale maatschappelijk initiatieven.

o   Ondersteuning bij het realiseren van nieuwe feestverlichting door de Winkeliersvereniging.

 

 

 

Het jaar 2014 was voor Plaatselijk Belang een actief en hoopvol jaar ! Meerdere plannen en initiatieven zijn verder uitgewerkt en ontwikkeld. Anderen lopen nog…

Plaatselijk Belang Heino blijft zich ook in het jaar 2015 weer inzetten voor de belangen van alle inwoners van Heino en werkt met hen en alle organisaties en verenigingen samen aan een mooi en leefbaar dorp!

 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Heino

 

Eén reactie op “Jaarverslag 2015

Reacties zijn gesloten.