Inloopbijeenkomst verkeersveiligheid N35

Op woensdagmiddag 29 januari presenteerden Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeente Raalte tijdens een inloopbijeenkomst de uitgewerkte plannen voor een veiliger N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. 

Er werd een toelichting op de plannen gegeven en vragen beantwoord. Omwonenden gaven aan graag parallelwegen tussen Wythem – Mariënheem te zien. Ook de situatie rond de kruising N35 – Hagenweg moet veiliger.

Helaas is het beschikbare budget ontoereikend om alle pijnpunten aan te pakken. In 2016 is besloten om de minst gevaarlijke kruising met de Hagenweg niet aan te pakken. Dat werd besloten op basis van cijfers uit 2013. Inmiddels is de situatie door de verdubbeling van de N35 tussen Zwolle en Wythmen en door de  toename van de verkeersintensiteit flink gewijzigd. Tijdens de spits is oversteken voor landbouwverkeer en vrachtverkeer bijna niet mogelijk. In de hoop dat de aanstormende voertuigen op de N35 afremmen en voldoende ruimte geven steekt men toch over. Als gevolg hiervan ontstaan levensgevaarlijk situaties. Dat moet een keer flink misgaan.

In het verleden heeft PB Laag Zuthem, gesteund door PB Heino en enkele leden van de gemeenteraad, al eens actie ondernomen om ook het kruispunt met de Hagenweg veilig te maken. Helaas toen zonder resultaat. Door de stikstofcrisis is er nu in de tijd ruimte ontstaan om extra budget te vinden en alsnog het gevaarlijke kruispunt N35-Hagenweg aan te passen. 

Verder worden ingebracht het opheffen van de aansluiting bij restaurant De Buurvrouw ten gunste van  de aansluiting op de Hagenweg en de wenselijkheid van een parallelweg aan de oostzijde van  de N35 naar de Hagenweg. Dit ter ontsluiting van de aangelegen agrarische percelen.

Het ‘vergeten’ kruispunt N35 – Hagenweg, Laag Zuthem