Hoe werkt de lokale democratie, wat vinden de inwoners van Heino?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Om hier meer inzicht in te krijgen doet de gemeente Raalte mee aan een landelijk onderzoek: de Quick Scan Lokale Democratie.

Doe mee? Vul het onderzoek nu in: http://bit.ly/quickscanraalte

Quick Scan Lokale Democratie

Het onderzoek geeft een beeld van hoe het staat met de lokale democratie in onze gemeente. Het is een vragenlijst die ingevuld wordt door inwoners, raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.

Het doel voor de gemeente Raalte is om erachter te komen welke behoefte er leeft om onze lokale democratie te verbeteren. Als gemeente werken we al op veel manieren samen met inwoners, maar we willen ontdekken wat onze volgende stap kan zijn. De scan is een goed startpunt om met alle betrokkenen te gaan werken aan een nog beter lokaal democratisch samenspel.

Ook worden deelnemers aan het onderzoek specifiek gevraagd naar een online burgerpanel. De gemeenteraad heeft het college in 2019 gevraagd onderzoek te doen naar het invoeren van een burgerpanel.

Invullen op papier?

De vragenlijst is ook op papier te verkrijgen in het gemeentehuis.