Het nieuwe Wooldhuis: leefruimte voor inwoners en Heino

Het nieuwe Wooldhuis is belangrijk voor de huisvesting van oudere inwoners die verpleging nodig hebben, voor het aanzien van Heino en functioneren van de buurt rond de Paalweg. Als Plaatselijk Belang Heino hebben we de afgelopen periode meegedacht en suggesties en ideeën meegegeven aan Het Zand en de architect.

De eigenaar, Stichting Zorgspectrum het Zand, betrekt alle partijen bij de ontwikkeling. Plaatselijk Belang Heino maakt daar dankbaar gebruik van.

Huidige en toekomstige bewoners van Het Wooldhuis hebben voorheen zelfstandig gewoond. De overgang naar Het Wooldhuis wordt als een grote stap ervaren. Wij willen graag dat de inwoners van Het Wooldhuis onderdeel blijven uitmaken van de Heinose samenleving. We denken dat
gemeenschappelijke activiteiten en ruimtelijke inpassing belangrijke voorwaarden zijn om dat mogelijk te maken.

Activiteiten voor inwoners Het Wooldhuis én inwoners van Heino in het gebouw of aangrenzend in de straat of op het terrein biedt de gelegenheid elkaar te zien en te ontmoeten. Voorbeelden zijn vrije tijdsbesteding, fitness voor ouderen, fysiotherapie, huisartsenpraktijk, apotheek, tandarts, koffiecorner met terras, bewegingsparcours in de tuin etc.

We hebben ervoor gepleit om het nieuwe Wooldhuis meer aan de Paalweg te situeren. Om aantrekkelijke (loop)routes te creëren tussen het centrum en Het Wooldhuis geschikt voor rolstoelen en rollators. Maar ook belangrijke punten voor de omgeving zijn aan de orde gesteld, zoals: voldoende parkeergelegenheid, veilig laden en lossen en veilige kruising Paalweg/Canadastraat.

Tenslotte hebben we, gezien het grote tekort aan woonruimte, gevraagd of het zuidelijk woongebouw (parallel aan de Goudenregen) tijdelijk gehandhaafd kan blijven voor huurwoningen.

Kortom: nieuwbouw van Het Wooldhuis is een belangrijke ontwikkeling met kansen voor Heino.

Dit is één van de voorlopige ontwerpen, zie verder
https://hetzand.nl/media/upload/files/Schetsen%20voor%20website(2).pdf