Herplant bomen N35

Om de N35 in de toekomst aan te kunnen passen, zal er een flink aantal bomen gekapt moeten worden. Het herplanten van deze bomen langs alleen de N35 is niet voldoende.

PB Heino is door de gemeente Raalte gevraagd om ideeën te geven voor locaties die geschikt zijn voor het herplanten van de bomen die nu langs de N35 staan.

Wellicht heeft u ideeën voor Heino of omgeving? Zijn er wegen of buurten die wel wat groen kunnen gebruiken? Reacties zijn welkom via info@pbheino.nl of Facebook.