Gesprek Bestuur PB Heino met voltallig college

Op 26 november had het bestuur van PB Heino voor het eerst een ontmoeting met het nieuwe college, waaronder de contactwethouder voor Heino, Dennis Melenhorst. Met punten op de agenda als parkeren station Heino, de grote energietransitie, ruimte voor bedrijven, N35, omgevingsvisie werd het een boeiend gesprek.

We hebben het niet gehad over de woningbouw, dat klopt, daarover zal de kopgroep en gemeente je apart informeren.  De algemene strekking was: er gebeurt veel in Heino, er staat veel te gebeuren in Heino, er zijn veel initiatieven, maar er kan nog meer. Zo mist de gemeente nog initiatieven over energie zoals in Heeten, maar wat niet is kan nog komen.

Tenslotte was de vraag van de gemeente: hoe ziet Heino zichzelf, wat voor dorp wil ze zijn en wat is de rol van PB Heino? Een antwoord hebben we niet gegeven, maar we beschouwen deze vraag als een uitdaging voor alle inwoners van Heino.