Subsidies

De vereniging PB Heino heeft als doel “Het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Heino”.

Diverse activiteiten van inwoners en bedrijven in Heino dragen daaraan bij. Daarvoor is ook geld nodig. Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar waar een beroep op kan worden gedaan, zie subsidiewijzer maatschappelijke initiatieven.

Als de middelen ontoereikend blijven, dan kan ook PB Heino een bijdrage leveren indien uw initiatief past bij de doelstellingen en voorwaarden zoals PB Heino deze hanteert, zie subsidiereglement Plaatselijk Belang Heino 2018.

Indien u van mening bent dat uw aanvraag passend is, dan kunt u aanvraagformulier financiële bijdrage downloaden invullen en verzenden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een bestuurslid.