Geschiedenis

Geschiedenis van Plaatselijk Belang Heino

Oprichting en bestuur
Na de gemeentelijke herindeling in 2001, waarbij de van oorsprong zelfstandige gemeente Heino werd ondergebracht bij Raalte, is Plaatselijk Belang Heino opgericht om de belangen van alle inwoners van Heino te behartigen.

Jan Nijhoff (initiatiefnemer) voorzitter, Henk Boelhouwer secretaris, Rikie Siemers penningmeester, Geert van Tongeren en Rob Hoppen vormden in de begindagen het bestuur.

In 2004 heeft Ben Nijboer de functie van voorzitter overgenomen en werd het bestuur uitgebreid naar zeven personen. Twee jaar later heeft Ben Nijboer de overstap gemaakt naar de gemeenteraad van Raalte en werd de voorzittershamer overgedragen aan Ab Westra. Het bestuur werd dat jaar uitgebreid naar negen leden. In 2008 heeft Ab Westra afscheid genomen als voorzitter en heeft Edwin Meijerink het voorzitterschap tijdelijk waargenomen. Tijdens de ledenvergadering in maart 2009 is Johan Seekles benoemd tot de nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang Heino.
Johan Seekles gaf in 2013 het stokje over aan David Godeschalk die het enkele jaren gedaan heeft. Vanaf 2019 is Cor van Gasteren tijdelijk voorzitter geweest. Sinds juni 2022 vervult Paul Folgers deze rol.

Structuur
Tijdens de jaarvergadering 2004 werd vastgesteld dat het dorp Heino en de veelzijdige structuur te groot is om met een uitvoerend bestuur te werken, waarbij het bestuur alles zelf zich zou nemen. Er werd besloten om met commissies te gaan werken. De onderwerpen werden verdeeld onder de commissies en werkgroepen, waardoor PB Heino in korte tijd op meerdere fronten actief kon worden en blijven.

Contactwethouders
De gemeente Raalte werkt met contactwethouders voor de verschillende plaatselijke belangen. Voor PB Heino is dat wethouder Sylvia van der Heide.

Contactambtenaar
Bij het opstellen van het bestuursconvenant in 2006 kreeg Heino een contactambtenaar toegewezen. Op dit moment is dat Henny Huis in ’t Veld.