Gemeente pakt parkeerprobleem station Heino aan

De gemeente Raalte erkent het parkeerprobleem bij station Heino (en Raalte) en heeft al een oriënterend parkeeronderzoek uitgevoerd. De mogelijkheden voor uitbreiding blijken beperkt, snelle eenvoudige maatregelen zijn er niet en er zijn veel betrokkenen en verschillende grondeigenaren.

De gemeente neemt het initiatief een proces te starten dat moet leiden tot inzicht in het benodigde aantal parkeerplaatsen bij beide stations en mogelijke locaties voor uitbreiding en de realiseerbaarheid.

Omdat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voert de gemeente overleg met de NS, Keolis, provincie Overijssel en Prorail. Het is de bedoeling dat dit proces in het voorjaar van 2019 is doorlopen. De omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de keuzes voor de mogelijke locaties.

PB Heino gaat in overleg met de gemeente om snel te starten met het overleg met omwonenden en reizigers.