Enquête ‘Verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg Heino’

Een aantal bewoners van de Vlaminckhorstweg vindt dat de verkeerssituatie op de Vlaminckhorstweg onveilig is. Dit geldt voor zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten.

Om eventuele maatregelen te nemen is in afstemming met de gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino een enquête ontwikkeld om te inventariseren hoe de verkeersgebruiker de veiligheid van de Vlaminckhorstweg ervaart. Op basis van deze inventarisatie zal samen met verkeersdeskundigen van de gemeente Raalte gekeken worden naar eventueel te nemen maatregelen.

Alle direct betrokkenen zullen rond de kerstdagen persoonlijk een enquête ontvangen met het verzoek deze in te vullen. Deze enquêtes worden dan weer persoonlijk opgehaald vóór 7 januari 2019.

Andere belangstellenden en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd de enquête digitaal in te vullen door het aanklikken van de volgende link: https://goo.gl/forms/SJkMZZwXZMAlFzjt1

Of u kunt een papieren exemplaar ophalen en afgeven bij de bibliotheek of in het Dorpshuus.  De enquête zal in te vullen zijn tot en met 7 januari 2019.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: vlaminckhorstweg@gmail.com