Energietransitie op zijn Heino’s, niet eindeloos praten, maar gewoon zelf beginnen.

Op woensdag 22 januari heeft een groot aantal inwoners de informatiebijeenkomst bezocht die georganiseerd werd door Stichting Duurzaam Heino, in samenwerking met PB Heino en de gemeente Raalte en in overleg met de bedrijvenvereniging Heino Aktief en de Winkeliersvereniging Heino.

De omschakeling naar duurzame energie was het onderwerp waar Duurzaam Heino en de gemeente de aanwezigen over informeerden. Geschetst werd wat de opgave is, de mogelijkheden en welke initiatieven er al lopen. De gemeente kiest voor een aanpak van onderop. Wij inwoners, bedrijven, verenigingen kunnen het voortouw nemen met ondersteuning van de gemeente. Uit een peiling bleek dat de aanwezigen liever zelf aan de slag gaan, dan overgeleverd te worden aan de markt. Ook was er een stemming in de zaal van, “je kunt wel eindeloos discussiëren over hoeveel en wat precies, daar worden we het nooit over eens, dus laten we maar beginnen”.

Na de pauze werd rond een zevental tafels aan de hand van stellingen gepeild waar de voorkeur naar uit gaat. Windmolens groot of klein? En/of grote of kleine zonneparken? En/of biomassa? De deelnemers konden kruisjes zetten tussen zeer oneens tot zeer mee eens. Het resultaat van de peiling volgt binnenkort op deze site en die van Duurzaam Heino.

Vragen, ideeën, nieuwe initiatieven etc.? Neem contact op met Johan Seekles van Stichting Duurzaam Heino of Jos Wigger van Plaatselijk Belang Heino (jos@pbheino.nl).