Doelstelling

PB Heino heeft als doel het behartigen van de belangen van Heino. In de statuten staat het als volgt omschreven:

 

Het doel van de vereniging is:
Het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Heino;
Een klankbord zijn van en naar het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen en suggesties uit de bevolking (artikel 2, lid 1)

 

Wat kunt u precies van PB Heino verwachten?
We streven ernaar om het voorzieningenniveau in het dorp op peil te houden.
We zijn gesprekspartner voor de gemeente Raalte en andere partijen die invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen in Heino.
Dit betekent dat we ons verdiepen in de volgende onderwerpen:

  • De ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen;
  • Het instandhouden van de voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en sport;
  • Het onder de aandacht brengen en oplossen van knelpunten in de infrastructuur, zoals verkeersonveilige situaties.