Corona virus heeft ook grote impact op dorpsleven in Heino.

Het is stil op straat. In het centrum zijn de genomen maatregelen zichtbaar om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Laten we in deze tijd vooral onze kwetsbare ouderen niet vergeten. Zeker nu zij geen bezoek mogen ontvangen. Een bedankje aan de verzorgenden die hun uiterste best doen om iedereen de optimale zorg te verlenen is hier ook zeker op zijn plaats.

Natuurlijk hebben deze maatregelen ook grote impact op verenigingen, bedrijven etc. Dat geldt ook voor Plaatselijk Belang Heino. Diverse activiteiten zijn uitgesteld en lopen vertraging op. Maar gelukkig ligt niet alles stil. Zo verwacht PB Heino de komende tijd met nieuws te komen over o.a. de woningbouw. Blijft ons dus volgen. Bestuur PB Heino, 2 april 2020