Contact

Secretariaat:

Plaatselijk Belang Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino

Bankrekeningnummer: NL 06 RABO 032 71 47 288

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt dan het beste een e-mail sturen naar voorzitter Paul Folgers:

p.folgers@kpnplanet.nl