Centrum ontwikkeling: Heino vol ambitie en ideeën

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Heino op 27 februari j.l. vertelde André Lobbert (voorzitter Heinose Winkeliersvereniging) vol enthousiasme over de plannen voor Centrum Ontwikkeling Heino.

De tijden veranderen, de samenleving verandert en dat is zichtbaar in ons gedrag qua boodschappen doen en vrijetijdsbesteding. Gemak, beleving, sfeer en ontmoeting zijn kernbegrippen die daarbij horen. De winkeliersvereniging, gemeente en anderen hebben een plan gemaakt om te zorgen dat het centrum de plek wordt met sfeer, activiteiten, waar je heen wilt om elkaar te ontmoeten en boodschappen te doen. Niet alleen voor inwoners uit Heino, maar ook voor gasten op de campings, de dagjesmensen die door Salland fietsen en bezoekers van Museum de Fundatie (Kasteel het Nijenhuis).

Om dat te bereiken vraagt het nodige van het winkelaanbod, de activiteiten, de inrichting van het centrum en de promotie en communicatie. Want onbekend maakt onbemind.

De werkgroep onder leiding van Arnoud Wierdsma die het plan maakt is nu bezig om de ambitie en plan te vertalen naar acties. Nog dit voorjaar wil de werkgroep het plan presenteren. Na de presentatie door Andrééontstond een levendig gesprek over mogelijkheden om het centrum aantrekkelijker te maken. André Lobbert riep ieder op die goede ideeën heeft of zelf plannen heeft, om contact op te nemen met hem via andre@lobbertlaren.nl of de winkeliersvereniging.

http://winkeleninheino.nl/