Enquête ‘Verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg Heino’

Een aantal bewoners van de Vlaminckhorstweg vindt dat de verkeerssituatie op de Vlaminckhorstweg onveilig is. Dit geldt voor zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Om eventuele maatregelen te nemen is in afstemming met de gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino een enquête ontwikkeld om te inventariseren hoe de verkeersgebruiker de veiligheid van de Vlaminckhorstweg […]

Verder lezen


Gemeente pakt parkeerprobleem station Heino aan

De gemeente Raalte erkent het parkeerprobleem bij station Heino (en Raalte) en heeft al een oriënterend parkeeronderzoek uitgevoerd. De mogelijkheden voor uitbreiding blijken beperkt, snelle eenvoudige maatregelen zijn er niet en er zijn veel betrokkenen en verschillende grondeigenaren. De gemeente neemt het initiatief een proces te starten dat moet leiden tot inzicht in het benodigde […]

Verder lezen


PB Heino discussieert mee over zonneparken

Het wordt steeds duidelijker: Nederland staat voor een grote verandering qua energieopwekking. Dat biedt kansen, zo ook voor ondernemers die (windmolens en) zonneparken willen realiseren. Willen we dat? Hebben we een keuze? En hoe doen we dat op een goede manier?    Op 9 oktober heeft PB Heino deelgenomen aan de discussieavond georganiseerd door de […]

Verder lezen