Te hard rijden in Heino

De gemeente en Plaatselijk Belang Heino ontvangen regelmatig klachten over te hard rijden. Wat kunnen we daar aan doen? De gemeente heeft in haar verkeersagenda een kaart opgenomen met snelheidsoverschrijdingen: Als u inzoomt dan kunt u voor uw gebied of straat het resultaat terugvinden. De kaart kan als volgt gelezen worden:Er is weergegeven de snelheid […]

Verder lezen


Woningbouw in Heino

Update 28 mei 2019: De gemeenteraad heeft ingestemd met het aanwijzen van de locatie Molenweg voor nieuwbouw en wil snelheid van het college.Belangstelling voor deze locatie is overweldigend: inmiddels zijn er 250 aanmeldingen binnengekomen. Het is belangrijk dat er woningen komen in Heino, maar het is ook belangrijk dat men aangeeft wat voor woningen er […]

Verder lezen


Centrum ontwikkeling: Heino vol ambitie en ideeën

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Heino op 27 februari j.l. vertelde André Lobbert (voorzitter Heinose Winkeliersvereniging) vol enthousiasme over de plannen voor Centrum Ontwikkeling Heino. De tijden veranderen, de samenleving verandert en dat is zichtbaar in ons gedrag qua boodschappen doen en vrijetijdsbesteding. Gemak, beleving, sfeer en ontmoeting zijn kernbegrippen die daarbij horen. De […]

Verder lezen


Toekomstige huisvesting Het Wooldhuis Heino?

Op verzoek van ’t Zand ontwikkelt PentaRho een visie op de huisvesting van Het Wooldhuis Heino. Deze visie speelt in op de veranderende behoefte van de samenleving en met name de zorgbehoevende ouderen in Heino. Naast haar algemene kennis over de ontwikkelingen, interviewen medewerkers van PentaRho diverse organisaties in Heino, zo ook Plaatselijk Belang. En […]

Verder lezen