Gevaarlijke situatie rotonde Zwolseweg

Door slijtage van de wegmarkering is er een onveilige situatie ontstaan. Fietsers vertrouwen erop dat de automobilist stopt. Maar door bezoekende automobilisten die niet bekend zijn met de situatie ontstaan er hachelijke momenten. Plaatselijk Belang Heino heeft via de site van de gemeente Raalte een melding openbare ruimte doorgegeven met de vraag nieuwe wegmarkering aan […]

Verder lezen


Centrum ontwikkeling: Heino vol ambitie en ideeën

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Heino op 27 februari j.l. vertelde André Lobbert (voorzitter Heinose Winkeliersvereniging) vol enthousiasme over de plannen voor Centrum Ontwikkeling Heino. De tijden veranderen, de samenleving verandert en dat is zichtbaar in ons gedrag qua boodschappen doen en vrijetijdsbesteding. Gemak, beleving, sfeer en ontmoeting zijn kernbegrippen die daarbij horen. De […]

Verder lezen


Toekomstige huisvesting Het Wooldhuis Heino?

Op verzoek van ’t Zand ontwikkelt PentaRho een visie op de huisvesting van Het Wooldhuis Heino. Deze visie speelt in op de veranderende behoefte van de samenleving en met name de zorgbehoevende ouderen in Heino. Naast haar algemene kennis over de ontwikkelingen, interviewen medewerkers van PentaRho diverse organisaties in Heino, zo ook Plaatselijk Belang. En […]

Verder lezen


Enquête ‘Verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg Heino’

Een aantal bewoners van de Vlaminckhorstweg vindt dat de verkeerssituatie op de Vlaminckhorstweg onveilig is. Dit geldt voor zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Om eventuele maatregelen te nemen is in afstemming met de gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino een enquête ontwikkeld om te inventariseren hoe de verkeersgebruiker de veiligheid van de Vlaminckhorstweg […]

Verder lezen