Centrum ontwikkeling: Heino vol ambitie en ideeën

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Heino op 27 februari j.l. vertelde André Lobbert (voorzitter Heinose Winkeliersvereniging) vol enthousiasme over de plannen voor Centrum Ontwikkeling Heino. De tijden veranderen, de samenleving verandert en dat is zichtbaar in ons gedrag qua boodschappen doen en vrijetijdsbesteding. Gemak, beleving, sfeer en ontmoeting zijn kernbegrippen die daarbij horen. De […]

Verder lezen


Toekomstige huisvesting Het Wooldhuis Heino?

Op verzoek van ’t Zand ontwikkelt PentaRho een visie op de huisvesting van Het Wooldhuis Heino. Deze visie speelt in op de veranderende behoefte van de samenleving en met name de zorgbehoevende ouderen in Heino. Naast haar algemene kennis over de ontwikkelingen, interviewen medewerkers van PentaRho diverse organisaties in Heino, zo ook Plaatselijk Belang. En […]

Verder lezen


Enquête ‘Verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg Heino’

Een aantal bewoners van de Vlaminckhorstweg vindt dat de verkeerssituatie op de Vlaminckhorstweg onveilig is. Dit geldt voor zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Om eventuele maatregelen te nemen is in afstemming met de gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino een enquête ontwikkeld om te inventariseren hoe de verkeersgebruiker de veiligheid van de Vlaminckhorstweg […]

Verder lezen


Gemeente pakt parkeerprobleem station Heino aan

De gemeente Raalte erkent het parkeerprobleem bij station Heino (en Raalte) en heeft al een oriënterend parkeeronderzoek uitgevoerd. De mogelijkheden voor uitbreiding blijken beperkt, snelle eenvoudige maatregelen zijn er niet en er zijn veel betrokkenen en verschillende grondeigenaren. De gemeente neemt het initiatief een proces te starten dat moet leiden tot inzicht in het benodigde […]

Verder lezen